English

Moderne meesterwerken uit Moskou.

Russisch-joodse kunstenaars, 1910-1940

(19.10.07 - 10.02.08)

Het Joods Historisch Museum presenteert de tentoonstelling Moderne meesterwerken uit Moskou: een unieke collectie schilderijen en tekeningen die belangrijke vernieuwende Russisch-joodse kunstenaars maatken in de periode 1910-1940. De expositie schetst het verhaal van de opkomst en ondergang van joodse kunstenaars in de Sovjet-Unie ten tijde van Stalin. De meeste werken zijn nooit eerder in Nederland geëxposeerd. De kunstwerken zijn afkomstig uit de collecties van de Staats Tretjakov Galerie en het A.A. Bachroesjin Centraal Nationaal Theatermuseum in Moskou.

TOURS